Logistik och Lager

Allmänt

Våra ledord för verksamheten är service, flexibilitet och kvalitet.

Med vår personal skräddarsyr Du som kund de flesta tvåparts- och tredjepartslösningar. Vi tar hand om inkommande gods, lagrar det, och om Du som kund önskar det, så plockar, sorterar, förpackar, adresserar och ordnar transport till kund eller tredje part.

Lossning

 • Omlastning av inkommande och utgående gods, oavsett lastbärare.
 • Kvalitetskontroll av gods, transport och dokumentation.
 • Dokumentationshantering
 • Mellanlagring
 • Leveransbesked via mail eller kunddatasystem;SMS;

Lagring

 • Kort eller långvarig lagring (som kund har Du tillgång till Ditt egen lagersituation via vår databas)
 • Hantering av farligt gods

Legoarbeten

 • Sortering
 • Samplockning
 • Sammansättning av ingående komponenter

Lastning

 • Plock- eller lastningslista/instruktion
 • Separat emballering om kunden önskar
 • Dokumentation till kunden via fax eller SMS, om kunden önskar det.